Το πρότυπο επαγγελματικής Yγείας και Aσφάλειας ISO 45001 στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ενιαίου λειτουργικού συστήματος διαχείρισης.