Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, εκδόθηκαν οι δύο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί (Delegated Acts).