Νέος εφαρμοστικός Κανονισμός για τον REACH που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020 ορίζει προθεσμίες για την επικαιροποίηση των φακέλων REACH σε περίπτωση αλλαγής ή νέων στοιχείων.