Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιούνται οι κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.